Alle aktuelle byggeprosjekter i Brønnøy

Nybygg av kraftverk på Brønnøy
Kalklavkraft AS (SUS). 2 km sjøkabel og 4,4 km luftlinje 22 kV. Vei 1,6 km. Brygge 100 m2. Produksjon 14,4 GWh.
Skredsikringstiltak langs sti ved Torghatten i Brønnøy, Nasjonal turistveg
Før Torghatten kan videreutvikles som destinasjon, er det ønskelig å få mer kontroll over forholdene på stedet ved å gjennomføre sikringstiltak langs sti. Det skal legges opp til skånsom rensk, hvor kun opplagt løs stein tas ned. Bruk av bergbolter kan være aktuelt i renskeområder, primært hvis en ved rensk står i fare for å destabilisere bakenforliggende bergblokker. Renskearbeider må utføres av klatrelag da det ikke er tilkomst for kranutstyr.
Rehabilitering av brannskadet utleiebolig i Brønnøy kommune
Brønnøy kommune innbyr til åpen nasjonal tilbudskonkurranse for gjenoppbygging innvendig av Strandveien 22 etter brann.
Oppgradering av elektrisk anlegg og belysning i tunnel i Brønnøy
Oppgradering av elektriske anlegget og belysningen i Tosentunnelen.
Etablering av rasteplass med parkering m.m ved nasjonal turistveg i Brønnøy
Bygging av rasteplass, avkjøring, parkering for 5 biler, en terrengtilpasset sti mellom rasteplass/parkering og utkikkspunkt, og en installasjon av steiner i fjæra nedenfor rasteplassen. Steinene skal danne en sammenhengende rekke som gjør det mulig å gå "tørrskodd" ut til en liten holme ca 50 meter ut i fjæra. Steinene vil ligge avdekket ved fjære sjø og dekket av vann ved flo sjø.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.
Utskifting av skifertak på Schrøderbygget i Brønnøysund kommune
Utskifting av eksisterende skifertak, ca. 140 m².

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.