Alle aktuelle byggeprosjekter i Andøy

Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy, trinn 2 m.fl.
Gjennomførelsetid: 2-5 år. Landsbasert anlegg for oppdrettslaks. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
16 st omsorgsboliger.
Utvidelse av kontorslokaler i Andøy
Gnr/bnr: Gnr/bnr: 21/118, 21/22, 21/35, 0/0, 21/33 og 63/1.
Etablering av ny utskytningsrampe for raketter ved anlegg i Oksebåsen, Andøy kommune
Andøya Space AS skal etablere ny utskytningsrampe for raketter ved sitt anlegg i Oksebåsen, Andøy kommune. Tiltaket gjennomføres gjennom to entrepriser: T01 - Bygning for utskytningsrampe. T02 - Utskytningsrampe. Entreprise T01 - Bygning for utskytningsrampe omfatter etablering av skyvbar bygning, nødvendig tiltak knyttet til infrastruktur og fundament for utskytningsrampen.
Forarbeidskontrakt ved stikkrenneskifte FV82/821/7668 i Vesterålen
- FV82 S9D1 M0-3600 - 20 stikkrenner - Totalt 214 meter ø600mm og 26 meter ø1000mm for denne parsellen. - FV82 S10D1 M7030-13476 - 29 stikkrenner - Totalt for denne parsellen 385 meter ø600mm og 43 meter ø800mm, samt 51 meter ø1000mm. - FV821 S1D1 M6400-16540 - 20 stikkrenner - Totalt 214 meter ø600mm og 26 meter ø1000mm for denne parselleOpsjon - FV7668 S1D1 M1422-3372 - 10 stikkrenner - Totalt 108 meter ø600mm for denne parsellen for denne parsellen. - FV7668 S1D1 M5540-14600 - 27 stikkrenner - Totalt 12 meter ø400mm og 192 meter ø600mm, samt 72 meter ø800mm for denne parsellen
Videreutvikling av campinganlegg i Andøy
Det ønskes å videreutvikle anlegget med tilbygg i én etasje til resepsjonsbygg, bygge 3 nye små hytter, en gapahuk og en badstue som utformes som naust for å passe inn i stedets bygningslandskap.
Oppgradering av fjellanlegg i Andøy kommune
Forsvarsbygg eier et fjellanlegg ved Andøya som skal sikres mot vanninntrenging slik at anlegget ikke behøver vedlikehold i fremtiden. Fjellhallen hvor anlegget/bunker ligger brukes/eies av Andøy energi, deler av denne fjellhall inneholder kritiske installasjoner som forsyner Andøya med energi og kan ikke bli berørt av tiltaket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.