Alle aktuelle byggeprosjekter i Øksnes

Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 820 i Bø
Montere drifts-/brannventilasjon, ny belysning og sikkerhetsutrustning som nødstasjoner, brannslukkingsapparater og nødtelefoner.
Utvidelse av kirkegård i Øksnes kommune
Eksisterende kirkegård skal utvides med ca. 8 dekar.
Etablering av sprinkler på omsorgsboliger i Øksnes kommune
Arbeidet omfatter levering, montasje, idriftsettelse og dokumentasjon av komplett sprinkleranlegg. Utendørs og innendørs tilpasninger, (VA, bygningsmessige hjelpearbeider, elektro og utomhusarbeider).
Asfaltering av kommunale veier og plasser i Øksnes kommune 2021
Gjelder asfaltering av veier: Parkering Myreheimen. Kryss Oppmyreveien. Kryss Oppmyreveien mot Fylkesveg. Kryss Oppmyreveien mot Innfartsveien. Kryss Slettaveien. Dagens størrelse skal reduseres. Kryss Alsvåg kirke. Kryss Osselvveien mot Fylkesveg. Kryss Ekranveien mot Fjellveien. Snuplass Gossenveien.
Etablering av spillvannsnett med tilhørende kummer og pumpestasjon i Alsvåg
Graving av grøft inkl. levering og montering av avløpsledninger, ca 645 m i terreng. Levering og montering av nye spillvannskummer, 10 stk. Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer. Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger. Reetablering av overflater inklusive vegoverbygging.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Etablering av nødstrømsaggregat på omsorgsboliger i Øksnes kommune
Nødstrømsaggregat til Myreheimen inkl Naustet og Lyngveien, samt Fru Ingeborgsvei 14. Prosjektet omfatter komplett leveranse av nødstrømaggregater til to institusjoner inklusive tilkobling og de arbeider som naturlig følger med.
Etablering av velferdsteknologiske løsninger på omsorgsbolig i Øksnes kommune
Oppdragsgiver skal gå til anskaffelse av pasientvarslingssystem, digitale dørlåser og digitale trygghetsalarmer: Primært skal det anskaffes nytt pasientvarslingssystem til Myreheimen Bo- og Behandlingssenter og Elvelund omsorgsbolig. Det skal også anskaffes digitale dørlås til Myreheimen, Alsvågheimen og Elvelund omsorgsboliger, og digitale trygghetsalarmer til kommunen. Det ønskes en rammeavtale som muliggjør fremtidig utvidelse av velferdsteknologiske løsninger i kommunen gjennom opsjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.