Alle aktuelle byggeprosjekter i Øksnes

Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 22-24 nye boliger som er tenkt sammensatt i enheter med 4 til 5 leiligheter i hver enhet. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Utskifting av eksisterende løfteplattform/heis på sykehjem i Øksnes kommune
Øksnes kommune skal anskaffe nye løfteplattform/heis til sine institusjonsbygg Myreheimen, Fru Ingeborgsvei 2, 8430 Myre og Alsvågheimen, Alsvågveien, 8432 Alsvåg.
Oppgradering av inventar på dagsenter i Øksnes kommune
Dagsenter, adm lokaler og fellesstue må møbleres.
Utskiftning av vinduer på rådhus i Øksnes kommune
Felles utlysning for Øksnes Rådhus, Helsesenter, Myreheimen og Alsvågheimen.
Utskiftning av vinduer på helsesenter i Øksnes kommune
Felles utlysning for Øksnes Rådhus, Helsesenter, Myreheimen og Alsvågheimen.
Utskiftning av vinduer på sykehjem/aldershjem i Øksnes kommune
Felles utlysning for Øksnes Rådhus, Helsesenter, Myreheimen og Alsvågheimen.
Utskiftning av vinduer på sykehjem/aldershjem i Øksnes kommune
Felles utlysning for Øksnes Rådhus, Helsesenter, Myreheimen og Alsvågheimen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.