Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestnes

Fangvoll og tørrmur på E39 Sprovsfonna i Vestnes
Forhøye fangvoll og bygge bratt støtside med tørrmur. Alternativet er skredoverbygg. Skredfaktor høy (3,72). Bør sikres sammen med Ryggfonn.
Fangvoll på E39 Ellingsgården i Vestnes
ÅDT 4170. Fangvoll, 8 m høy, 100 m lang.
Utskifting av rekkverk ved Skorgen bru Fv 5981
(81 m lang), fv 5981, 80 km/t, ÅDT 1090.
Ombygg av for dagsentertilbod i Vestnes
Dagens areal i Aktivitetssenteret må tilpassast ny bruk. I tillegg må toalett i fellesareal byggast om, og uteområdet må tilpassast endra bruk.
Ombygb av kontor i Vestnes
Tiltak for å hindre lydgjennomgang mellom kontor, kontor og gang, samtalerom og gang. BUF må ha adgangskontroll, og det er naudsynt med ei generell oppussing.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.