Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestnes

Utvikling av stamfiskanlegg på Vågstranda i Vestnes kommune
Det aktuelle området ligg på gnr. 194, bnr. 20 m. fl, og femner om eit areal på 16 daa.Formålet med planarbeidet er å regulere til: Næringsformål, leggje til rette for vidare utvikling, kai, utfylling i sjø
Nytt undervisningsfjøs mm i Vikebukta, trinn 1
BREEAM sertifiseres som VERY GOOD. 50 mill.kr inkl. mva.
Utvidelse av masseuttak i Vestnes kommune
Utvidelse av ca. 47.6 daa. Området ligg sør for E136 ved Gjermundnes vgs.
Rehabilitering av fasade på videregående skole i Vestnes kommune
Gjermundnes VGS Bygg C har behov for å oppgradere fasader i forhold til varmetap og lekkasje. Eksisterende kledning, isolasjon og vinduer skal rives. Det skal etterisoleres, monteres ny kledning og nye vinduer. Ytterdørene skal også utbedres. Dette vil gjøre bygget mer økonomisk å drifte og hindre varmetap.
Ombygg til vaktmesterbase i Vestnes
Vaktmeistrane i sentrum har fått nye lokalar etter riving av deler av sjukeheimen. Det trengs ein ombygging slik at dei får kontor, personalrom, finverkstad og garderobe med toalett, dusj og vaskemaskin. I tillegg skal det etablerast eit kontor til helsestasjonen. I tillegg til ombygging må det installerast nytt ventilasjonsanlegg, samt installering av data. Vi må også leige inn andre fag så som elektro og rør.
Utbygging og ferdigstilling av restareal innen industriområde i Vestnes
Prosjektet går ut på å byggje ut og klargjere restareal innanfor kommunalt eigd industriområde. Dette inkluderer både veg, vatn, avløp og ein betydeleg del arronderingsarbeid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.