Alle aktuelle byggeprosjekter i Vanylven

Utvidelse av akvakulturanlegg m.m. i Vanylven kommune
- Leggje til rette for å kunne nytte masser frå Stad skipstunnel til utfylling i sjø. - Utvide areal/bygningsmasse for eksisterande akvakulturanlegg. - Leggje til rette for betre kai. - Leggje til rette for betre tilkomst til området frå fylkesvegen.
Nybygg av kraftverk i Vanylven
8,20 GWh. 70 meter vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.