Alle aktuelle byggeprosjekter i Sykkylven

Nybygg av skole i Sykkylven
Den nye skolen vil få ca. 500 elever.
Nybygg av VA-anlegg i Sykkylven
VA-anlegg Haugbukta omfatter 0,6 km grøfteanlegg med tilhørende 1 km VA-ledninger Ø32 - Ø500, grunnarbeid for 1 stk avløpspumpestasjon og 0,1 km Ø280 sjøledning.
Trafikksikkerhetstiltak/gangfeltsikring langs Fylkesveg 5916 i Sykkylven
Tiltaket gjeld gangfeltsikring av eit sentralt gangfelt langs Dalevegen i Sykkylven. Gangfeltet inngår i skoleveg for mange elevar både ved Aure skule, Sykkylven ungdomsskule og Sykkylven vidaregåande skule. Mange kryssar også vegen her på veg til idrettsanlegg på sørsida av Aureelva. Betre belysning og justering av gangfeltet slik at det ligg vinkelrett på køyreretninga er døme på aktuelle tiltak for å betre trafikktryggleiken i kryssingspunktet.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.