Alle aktuelle byggeprosjekter i Sykkylven

Nybygg av boliger i Sykkylven kommune
Bygging av boliger med tilhørende arealer for lek, parkering og renovasjon. Det planlegges boliger som tomannsboliger og seksmannsboliger. Totalt antall boenheter anslås til 18. t. 6 boenheter i tomannsboliger, og 12 boenheter i flermannsboliger. Pulttak. Planområdet ligger i Grebstadhagen, mellom Myravegen, Grebstadhagen og Kagholvegen.
Nybygg av kallager i Sykkylven
Strøsandlager (kallager). Innvendig takhøyde 8 meter. 20 x 30 m.
Ombygg av uteområdet ved bankbygget i Sykkylven
Benker, bord, asfaltering mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.