Alle aktuelle byggeprosjekter i Sykkylven

Nybygg av skole i Sykkylven
Den nye skolen vil få ca. 500 elever.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv. 60 ved Aureosbrua i Sykkylven
Dagens fire-armede kryss mellom Fv. 60 Sykkylvsvegen, Fv. 5916 Dalevegen og KV1022 Ullavikvegen i Sykkylven kommune gir i dag farlige trafikksituasjoner. Dette gjelder særlig om morgen og ettermiddag med kødannelser grunnet pulserende ferjetrafikk. Krysset ligger i Sykkylven sentrum, nord om Aureosbrua. I forbindelse med etablering av rundkjøringen skal vegbelysningen nord og øst for rundkjøringen skiftes ut, langs henholdsvis Fv. 60 og Fv. 5916. I tillegg skal det gjennomføres et mindre trafikksikkerhetstiltak ved Aure skole. Dette går ut på å sikre eksisterende gangfelt, med justering av eksisterende gangfelt samt etablering av ny og bedre belysing.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.