Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunndal

Etablering av resirkuleringsanlegg for fisk på Nofimas anlegg på Sunndalsøra i Sunndal
Eksperimentell resirkuleringsanlegg for fisk 20 enheter, inkludert fisketank på 500 liter, trommelfilter, moving bed bioreaktor, degassere og oksygenkjegler.
Nybygg av terminalbygg på Fjordparken i Sunndal
Oppstillingsareal for konteinere. 1000-1500 m2 terminalbygg. To plasthaller.
Bergsikring av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Utskifting av rekkverk ved Tredalsbrua Fv 62 i Sunndal
(63 m lang), fv 62, 80 km/t, ÅDT: 1820.
Etablering av UV-hus ved Nofimas anlegg på Sunndalsøra i Sunndal
Bygget anslås til en grunnflate på 5 m x 5 m. Mønehøyde over eksisterende terreng 4,0 m Takvinkel 22,5 °.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.