Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansund

Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek m.m. i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er stiftet, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Passivhus-standard, NCEB, fjellbrønn-park. Bruk av robuste materialer.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av boligområde i Kristiansund
Gnr/bnr 10/608, 10/136, 10/298
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Ombygg av kontor til omsorgsboliger og personalrom i Kristiansund kommune
Konsul Johnsens gt. 29, skal inneholde 5 stk. leiligheter og arealer for personalbase: - 5 stk. 2-roms leiligheter. - fellesarealer for beboere. - heissjakt. - rullestol «garasje». - personalbase med, spiserom og garderobefasiliteter for ansatte. - underordnede romLeilighetene skal oppfylle dagens krav til standard, universell utforming, soverom, bad, stue/kjøkken etc. Bygget inneholder nødvendig arealer for ansatte, spiserom, garderober, etc.
Nybygg av produksjonshall i Kristiansund
Produksjon av plastbåter. 14 meter høyt.
Totalrenovering av kontorbygg i Kristiansund
Areal totalrenovering: 3 etasje= 195 m2 4 etasje= 229 m2 5 etasje= ca. 33 m2. Areal utomhus ca. 92 m2 (opsjon)
Oppføring av småhus for personer med spesielle behov i Kristiansund kommune
Oppføring av småhus/bolig i Pilotveien 32 i Kristiansund. Tidligere bolig på tomten brant ned sommeren 2021. Den nedbrente bygningen er fjernet i sin helhet, og tomten er tilbakeført til byggeklar grunn. Boligen skal tilrettelegges for personer med spesielle behov, og skal være «dimensjonert» / utrustet for å tåle hard bruk.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.