Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansund

Ny- eller ombygg av distriktsmedisinsk senter i Kristiansund
Bygges etter Sykehuset Nordmøre og Romsdal.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4. Fiber, internett og TV fra Telenor/NEAS. Integrerte hvitevarer fra Siemens. Solutsatte fasader får utvendige screens fra Norsol.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Etablering av småhusbebyggelse ved Haslihaugen på Storbakken i Kristansund
8-12 boenheter. Gnr/bnr: 166/288, 88, 110, 67, 66 og 36.
Ombygg av kontor til omsorgsboliger og personalrom i Kristiansund kommune
Konsul Johnsens gt. 29, skal inneholde 5 stk. leiligheter og arealer for personalbase: - 5 stk. 2-roms leiligheter. - fellesarealer for beboere. - heissjakt. - rullestol «garasje». - personalbase med, spiserom og garderobefasiliteter for ansatte. - underordnede romLeilighetene skal oppfylle dagens krav til standard, universell utforming, soverom, bad, stue/kjøkken etc. Bygget inneholder nødvendig arealer for ansatte, spiserom, garderober, etc.
Utvidelse av legesenter i Kristiansund kommune
Det er et ønske om å bygge på Frei Legesenter for utvidelse av legekontor, undersøkelsesrom, garderober, toaletter og spiserom. Tilbygget skal være i 2 etasjer (underetasje uinnredet) og direkte tilbygg til eksisterende bygg. Tilbygget vil få en grunnflate på ca. 100-150m2.
Ombygg til 5 omsorgsboliger i Karitunet Borettslag i Kristiansund
Ombygging av Karitunet Borettslag. Hovedmålsettingen med dette tiltaket er ombygging av institusjonsarealene og personalbasen til 5 ordinære omsorgsboliger for eldre gjennom oppussing, ombygging og et lite tilbygg. Tiltaket gjelder i all hovedsak det som på vedlagte plantegning er angitt som leilighet H-0108, H-0109, H0110, H-0111 og H-0112, men tiltaket berører også eksisterende renholdsrom, rømningsveier og felles stue/kjøkken (i vestlig fløy).
Etablering av høyspentledninger i Kristiansund
Graving av ca 1000 meter grøft for fremføring av høyspentkabler.
Rehabilitering av fasade på 4-mannsboliger i Kristiansund kommune
- Skifte av bordkledning - Isolering - Nye vinduer og dører - Nye døroverbygg. - Renovering av balkonger - Stillasarbeider

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.