Alle aktuelle byggeprosjekter i Hareid

Nybygg av boliger i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av hytter, rorbuer og utleigebygg i Hareid
Gbnr. 60/3, 32,33. Området er ca. 27,5 daa.
Nybygg av park i Hareid
Kaifronten vil vere i tre, og treelementet vil vere med gjennom heile parken.
Oppgradering av kommunale veier i Hareid kommune
Hareid Kommune ønskjer gjennom denne konkurransen å inngå avtale for gravearbeid for oppgradering av kommunale vegar i kommunen. Hareid Kommune har allereie rammeavtale for levering av asfalt med arbeid. Vi lyser difor ut i denne konkurransen gravearbeidet med å fjerne eksisterande asfalt og berelag, før legging av nytt berelag klar for asfaltering.
Utvendig maling av kledning på akuttmottak i Hareid kommune
Bygningsmassen består av 4 bygningar med eit bruttoareal (bruksareal) på om lag 1125 m2 til saman. Myrtunet har no funksjon som akuttmottak for flykningar frå Ukraina. For tida er det C-brakka som er i bruk.
Etablering av carport for tjenestebiler ved sykehjem i Hareid kommune
Carport for tenestebilar i heimetenesta. Carporten skal ha plass til 10 bilar med minimum 6x3x2,2 meter (lxbxh) pr. bilplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.