Alle aktuelle byggeprosjekter i Hareid

Utfylling i Sjøen ved Reffelneset, Hareid
Samme område som prosjekt 62523.
Etablering av gjestehavn i Hareid
Brygge/ kai - 6*20 meter Bygg med badstue/ toalett BYA - 4*18 meter
Tilbygg av barnehage og parkering i Hareid
Hareid kommune skal bygge på Syverplassen barnehage for å dekke behov for meir plass. Barnehagen har i dag fleire barn og tilsette enn den opphaveleg er bygd for og dette prosjektet er tenkt å løyse dei fleste utfordringane knytt til barnehagens behov.
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.