Alle aktuelle byggeprosjekter i Aure

Utvidelse av settefiskanlegg på Haltvik ved Nordheim i Aure
Ca. 503 daa. Utvidelse av produksjon til 9.000 tonn for å kunne produsere mellom 7 og 20 millioner smolt/postsmolt med en snittstørrelse på mellom 0,25 og 1,0 kg
Utvidelse av industriområde i Aure
Gnr/bnr: 7/3, 42 og 76. Omregulere eksisterende friområde og naustområde til industriområde. Planområdet er på 53daa.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal kommune
Forventet utbyggingsperiode er 2023-2024. Ferdigstillelse skal skje innen 30.03.2024. 12 delleveranser/geografiske områder. Det kan gis tilbud på ett eller flere delleveranser. Aure kommune: Tevik – Todal. Foldfjorden – Vågosen. Aurdal – Ormset. Solem - Ørbog. Molde kommune: Horsgården. Otrøya. Sekken. Tingvoll kommune: Vatn – Fløystad. Årsund. Volda kommune: Eidset. Åmelfotdalen. Finnes – Kalnes.
Utbygging av bredbånd i Aure kommune
Forventet utbyggingsperiode er 2023-2024. Ferdigstillelse skal skje innen 30.03.2024. 12 delleveranser/geografiske områder. Det kan gis tilbud på ett eller flere delleveranser. Aure kommune: Tevik – Todal. Foldfjorden – Vågosen. Aurdal – Ormset. Solem - Ørbog. Molde kommune: Horsgården. Otrøya. Sekken. Tingvoll kommune: Vatn – Fløystad. Årsund. Volda kommune: Eidset. Åmelfotdalen. Finnes – Kalnes.
Utbygging av bredbånd i Aure kommune
Forventet utbyggingsperiode er 2023-2024. Ferdigstillelse skal skje innen 30.03.2024. 12 delleveranser/geografiske områder. Det kan gis tilbud på ett eller flere delleveranser. Aure kommune: Tevik – Todal. Foldfjorden – Vågosen. Aurdal – Ormset. Solem - Ørbog. Molde kommune: Horsgården. Otrøya. Sekken. Tingvoll kommune: Vatn – Fløystad. Årsund. Volda kommune: Eidset. Åmelfotdalen. Finnes – Kalnes.
Utbygging av bredbånd i Aure kommune
Forventet utbyggingsperiode er 2023-2024. Ferdigstillelse skal skje innen 30.03.2024. 12 delleveranser/geografiske områder. Det kan gis tilbud på ett eller flere delleveranser. Aure kommune: Tevik – Todal. Foldfjorden – Vågosen. Aurdal – Ormset. Solem - Ørbog. Molde kommune: Horsgården. Otrøya. Sekken. Tingvoll kommune: Vatn – Fløystad. Årsund. Volda kommune: Eidset. Åmelfotdalen. Finnes – Kalnes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.