Alle aktuelle byggeprosjekter i Aure

Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden industriområde i Aure
100 mål. Kapasitet på 43 500 tonn laks per år (tilsvarer ca. 36 500 tonn HOG).
Nybygg av boliger på Tømmervågen i Aure kommune
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Aure
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Mjøsundet i Aure
6 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Nordheim i Aure
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Leira i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Kjørsvikbugen i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Årvågsfjorden, Aure kommune
4 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Stemshaug i Aure
4 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Aure sentrum
3 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Leira i Aure
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Foldfjorden, Aure kommune
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.