Alle aktuelle byggeprosjekter i Aure

Ombygg fra butikk til tannlegeklinikk i Aure kommune
Aure kommune skal bygge om deler av 1. etasje i tidligere Coop-bygg til lokaler for fylkeskommunens tannhelsetjeneste. 1. etasje har tidligere vært benyttet til dagligvareforretning. Ombyggingen skal skje i den sør-østre delen av lokalet. Areal som skal innredes for tannhelsetjenesten utgjør et areal på 240 m2 + teknisk rom ca. 20 m2.
Nybygg av hytter på Ertvågsøya i Aure
13,5 daa. Gnr/bnr: 97/1, 56 og 57.
Utbygging av bredbånd i Aure kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.