Alle aktuelle byggeprosjekter i Deatnu - Tana

Ny kontrollstasjon ved Polmak, Tana kommune
Opparbeidet utomhusareal vil utgjøre ca. 4.500m² og inkluderer opparbeiding av asfaltert vei, kjøreareal og gangveier med belysning, grøntanlegg, jordvoll etc. Totalt omfang nybygg vil være ca. 850m² som inkluderer en kontrollhall m/verksted, adskilt visitasjonsdel, ekspedisjonsareal og administrasjon med tilhørende fasiliteter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.