Finn et byggeprosjekt eller se alle byggeprosjekter i Norge

I Byggfaktas overvåkning av prosjektmarkedet følges aktuelle og planlagte byggeprosjekter hele tiden. Fra idé til skisse, planlegging, ansettelse av konsulenter, prosjektering, anbudstider, ansettelse av entreprenører og underentreprenører. Oppdatert informasjon om hvem som planlegger å bygge, hva, hvor og når, samt informasjon om byggestart, byggekostnad, omfatning etc, og med kontaktopplysninger til prosjektets ulike beslutningstakere.

Her finner du aktuelle byggeprosjekt, konstruksjon som er aktuelle akkurat nå!
Her finner du planlagte byggeprosjekt, konstruksjon under planlegning!

Vi har oversikt på hva som bygges og planlegges å bygges i hele Norge. Fra nybygg til ROT-prosjekt, fra små til store byggeprosjekter, fra boliger til broer eller fra kontor til kanaler. Landets største prosjektdatabase oppdateres daglig via den mest omfattende markedsundersøkelsen om prosjektmarkedet som finnes. Prosjektdatabasen brukes som grunnlag for byggestatistikk og analyserer samt utgjør grunnlag for de betalingstjenester mange bedrifter bruker for å ha oversikt på prosjektmarkedet og dets aktører. Byggherrer, byggkonsulenter, arkitekter, entreprenører, underentreprenører, leverandører, grossister, forhandlere, utleiere med flere bruker informasjonen og tjenestene for å få bedre oversikt på sitt marked, forsterke sitt varemerke og øke salget.

For at du som ikke allerede er kunde, skal få en konkret følelse for hvilken enorm mengde prosjekt som finnes i databasen og også få en smaksprøve på prosjekt som er av interesse, tilbyr vi her et gratis utvalg av aktuelle og planlagte bygg- og anleggsprosjekter.

Velg hvilken type av konstruksjoner som interesserer deg, så får du se hvor mange byggeprosjekter vi har oversikt over.